Fototentoonstellingen in de Kooi

In 2013 en 2014 is een groep fotografen van de werkgroep “Documentaire fotografie met een fotoproject  bezig geweest. Het resulteerde in een fotoboekje over de Kooi en een grote expositie in de entreehal van Het Gebouw. Vanaf die tijd zijn de fotoseries in de twee wijkgebouwen te zien. Sinds kort is er ook een lokaal van de Leidse Hoge School bij betrokken die in de wijk projecten doet ( ‘Leren in de Stad’).

Verhuizing naar Het Gebouw (Jannie de Groot)

Het plan is de series foto’s die beschikbaar zijn in de komende tijd aan te vullen met vernieuwde en nieuwe series. Tien Documentairefotografen hebben zich hiervoor aangemeld en er zijn al fotografen in de wijk actief. 

Op dit moment zijn de volgende fotoseries te zien in De Kooi:

  • Het Gebouw-Arubapad 2: de serie “Verhuisdag van de scholen naar Het Gebouw” en de serie “School de Singel” (tot eind juni  2024).
  • Buurthuis-Driftstraat: de serie “Koningsdag” (tot eind juni 2024).
  • Leidse Hogeschool, “lokaal Leren in de stad”: de serie “Vier mei dodenherdenking in de Kooi” (tot eind juni 2024).
Dodenherdenking bij de Naald (Eelke de Boer)

Elke paar maanden wordt er een nieuwe serie opgehangen. Op deze pagina kan je zien welke tentoonstellingen er te zien zijn.

Koningsdag (Ton van der Valk)
School de Singel (Kira Janssen)

Portretten in de bieb

Van 3 januari tot en met 5 maart 2024 is in de BplusC bibliotheek in de Nieuwstraat in Leiden de tentoonstelling “Portretten in de bieb” te zien. De Werkgroep Portretfotografie van de LAFV heeft een serie bijzondere portretten geselecteerd voor deze tentoonstelling.

Kerstsfeer in De Kooi

Vanaf eind november 2023 tot en met eind januari 2024 zijn op diverse locaties in De Kooi foto’s te zien uit de serie “Kerstsfeer in De Kooi”. De Documentaire werkgroep heeft in 2022 met een groep fotografen van de LAFV de kerstsfeer in deze bijzondere Leidse wijk vastgelegd. De foto’s hangen in Het Gebouw aan het Arubapad, Het Buurthuis in de Driftstraat en de Kooi locatie van de Leidse Hogeschool. De foto’s zijn ook te zien in ons jAlbum.

De fotografen die de foto’s gemaakt hebben zijn: Francien Schoenakers, Yu Hua Yeh, Sabine te Rietstap, Henk-Jan Hoogenberk en Jannie de Groot.

Kerstsfeer in De Kooi, Francien Schoenakers

Tentoonstelling “De wandeling” van de werkgroep Conceptuele fotografie

In het voorjaar van 2023 is de werkgroep Conceptuele fotografie gestart met het project “De wandeling”. De leden van de werkgroep zijn ieder op zijn of haar eigen manier met dit concept aan de slag gegaan. Wat versta je onder een wandeling? Is het letterlijk een wandeling waarbij je registreert wat je aandacht trekt in de omgeving? Of is het een wandeling door je gedachten en emoties?

Van alle wandelingen is een mooie fotoserie gemaakt. In de BplusC bibliotheek in de Nieuwstraat in Leiden is de tentoonstelling “De wandeling” te zien. De foto’s hangen er tot en met 2 januari 2024. Een online preview kan je alvast hier bekijken.

Wandelen op het Groene Strand, Thea van Zelderen