Over de LAFV

Wat is de LAFV?

De LAFV is de Leidse Amateur Fotografen Vereniging is opgericht in november 1922 en telt ongeveer 75 leden. De activiteiten zijn op de vaste clubavond (maandagavond). Het actuele programma staat vermeld op de website van de vereniging (www.lafv.nl/events).
Ons clubadres is Berlagestraat 2 Leiden, in het gebouw van Wijkvereniging Aktief.
De LAFV is aangesloten bij de Fotobond – Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie (www.fotobond.nl).

Voor wie?

De LAFV is voor iedereen die de basisvaardigheden beheerst en meer wil bereiken dan de bekende familie- en vakantiekiekjes. De LAFV is een ontmoetingsplaats voor de ervaren en gepassioneerde amateurfotograaf. Via de LAFV kun je de techniek, de creativiteit en de diepgang van fotograferen verder ontwikkelen. Bij de zoektocht naar jouw eigen stijl kan je profiteren van suggesties en vragen van de andere LAFV-leden.

Clubavonden (maandag van 20.00 tot ongeveer 22.00)

Clubavonden worden afwisselend ingevuld. Typische activiteiten zijn:

 • Eigenwerk: Leden tonen foto’s met behulp van beamer of geprint. Werk wordt klassikaal of in kleine groepjes besproken.
 • Thematisch werk: Recente foto’s gemaakt naar een afgesproken thema worden getoond en het ‘wat, hoe en waarom’ wordt besproken.
 • Bespreking van gevolgde workshop of mentoraat.
 • Inspiratie: leden tonen aan de hand van voorbeelden door welke fotografen zij worden geïnspireerd en hoe hun eigen werk daartegen afsteekt.
 • Presentatie werkgroepen: werkgroepen laten hun resultaten van het afgelopen seizoen zien.
 • Technische avond: verschillende onderwerpen met een workshop- of demonstratiekarakter.
 • Gastspreker: een fotograaf van naam licht zijn werk toe.
 • Foto-estafette: meerdere groepen beginnen met dezelfde startfoto en maken dan een nieuwe foto die dan weer doorgegeven wordt.  Lees hier meer over de foto-estafette en bekijk een voorbeeld.

Huidige clubavonden

Vanaf april 2022 houden we weer 3 clubavonden per maand in de zaal in het gebouw van Wijkvereniging Aktief en 1 x per maand een Zoom avond. Deze Zoom avond is over het algemeen op de 3e maandag van de maand.
Wanneer een avond via Zoom plaatsvindt, wordt de link in de week ervoor verstuurd. Zo kan men op maandagavond vanaf ca 19.45 uur inloggen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: vrij werk, thema’s, werkgroep presentatie, presentatie door een spreker.

Werkgroep avonden

Leden van werkgroepen maken gebruik van de clubruimte of Zoom om onderling foto’s te bespreken en te overleggen over het programma van de werkgroep.
De werkgroep avonden vinden over het algemeen plaats via Zoom. Fysieke werkgroep uitjes worden per werkgroep georganiseerd.

Werkgroepen

Binnen de werkgroepen wordt daadwerkelijk gefotografeerd en kan veel geleerd worden van de andere fotografen op het gebied van voorbereiding, techniek, compositie en enscenering. Momenteel zijn de actieve werkroepen:

 • Portretfotografie: Maandelijks komt de werkgroep bij elkaar om met fotomodellen te werken, hetzij binnen of buiten. Contactpersoon: vacature
 • Natuur en Landschap: Een keer per maand gaat de werkgroep Natuur en Landschap er op uit om te fotograferen in natuurgebieden zoals duinen, bossen en polders, maar ook bijvoorbeeld in dierentuinen. Contactpersoon: Wout
 • Stedelijke Verkenning: Trekt er elke maand op uit om stedelijk landschap in beeld te brengen, variërend van moderne architectuur tot oude stadsgezichten of zware industrie. Contactpersoon: Wim
 • Documentairefotografie: De werkgroep Documentaire Fotografie voert gezamenlijk fotoprojecten uit, die meestal iets met Leiden te maken hebben. Contactpersoon: vacature
 • De Leidse Jazzweek: De werkgroep fotografeert vooral tijdens de Leidse Jazzweek en daarnaast wordt bij andere gelegenheden in een kleinere formatie gewerkt. Contactpersoon: Bram
 • Creatieve en experimentele fotografie: Dit is een experimentele groep, die de grenzen van de fotografie opzoekt. Contactpersonen: Fer
 • Conceptuele fotografie: een werkgroep die seizoen 21-22 gestart is en volop in ontwikkeling. Contactpersoon: Bojana

Clubwedstrijden

De LAFV organiseert met enige regelmaat clubwedstrijden. Dat kan zijn een wedstrijd met een bepaald thema. Waar mogelijk wordt daarbij een externe fotograaf gevraagd te jureren. Ook is er ‘de foto van het jaar’. Hierbij kunnen leden hun favoriete foto geprint presenteren. Het gaat dan vooral om de samenhang tussen de foto en de toelichting die de fotograaf geeft waarom dit zijn of haar favoriete foto is. De leden kiezen de winnaar.

Lees hier meer over de clubwedstrijd en bekijk foto’s.

Mentoraat

De LAFV stelt jaarlijks een aantal leden die daaraan toe zijn in de gelegenheid een mentoraat te volgen. Gedurende een vijftal avonden worden de deelnemers door een mentor van de fotobond heel doelgericht op een hoger plan gebracht. Voor deelname is een eigen financiële bijdrage vereist. In het seizoen 2021-2022 zal er geen mentoraat gehouden worden.

Fotobond

De LAFV is lid van de Fotobond – Centrum voor vrijetijdsfotografie. Voor meer informatie over de fotobond zie www.fotobond.nl. De fotobond organiseert o.a. verschillende landelijke wedstrijden waaraan clubs of individuele leden kunnen meedoen.

 • Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd is een landelijke wedstrijd waaraan alle aangesloten fotoclubs kunnen deelnemen. De wedstrijd wordt in de eerste maanden van elk jaar gehouden. Elke vereniging stelt een inzending van tien foto’s samen in overeenstemming met de voorwaarden in het wedstrijdreglement. De wedstrijd commissie selecteert met de leden de inzending. Foto’s (kleur of zwart/wit) in passe-partout (verplichte maat: 40 x 50 cm). Een jury van drie fotografen beoordeelt de inzendingen en waardeert elke foto met een aantal punten. Theoretisch maximum per foto is 30 punten. De som van het aantal punten van de tien foto’s bepaalt de rangorde van de vereniging in de wedstrijd. De drie of vier verenigingen die het hoogst eindigen vormen de Topgroep. Foto’s die boven een bepaald aantal punten scoren worden van met een zogenaamde sticker (brons 22, zilver 23 en goud 25 punten) bekroont. Hierdoor krijgen ook bijzondere foto’s in een overigens matige clubinzending toch de aandacht die ze verdienen.

Lees hier meer over deze wedstrijd en de LAFV.

 • Foto Nationaal

Alle fotografen binnen de Fotobond, die hebben laten zien dat hun fotografie een hoog niveau heeft, worden uitgenodigd een collectie van vijf foto’s in te zenden. Een selectiecommissie (jury) kiest uit de inzendingen maximaal 13 collecties, welke zij de beste series achten.

 • Foto Individueel

Dit is een landelijke wedstrijd van het fotowerk van Nederlandse vrijetijdsfotografen. Foto Individueel is een laagdrempelige wedstrijd waaraan iedereen kan meedoen en waarbij de vrijetijdsfotograaf in Nederland zich onderling kan meten. Alle fotografen binnen de Fotobond, die zich (nog) niet tot de top mogen rekenen kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

 • Foto-online

Een fotowedstrijd die geheel via de fotobond website loopt vindt een aantal keren per jaar plaats. Soms worden foto’s met een bepaald thema gevraagd, soms zijn de inzendingen vrij.

Rayon Elf

De verschillende fotoclubs die aangesloten zijn bij de fotobond zijn verdeeld in rayons. De LAFV hoort hij het rayon Zuid-Holland Noord: Rayon Elf. Het rayon organiseert bijeenkomsten, lezingen, workshops en wedstrijden. Voor meer info en agenda zie: fotobond.nl/afdelingen/zuid-holland-noord/informatie.

Lidmaatschap

De contributie is voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld op €80 per jaar (inclusief lidmaatschap van de Fotobond). IBAN: NL 41 INGB 0003 1350 98.

Kennis maken met de LAFV?

Als je serieuze belangstelling hebt, kun je vrijblijvend twee keer een clubavond bijwonen om de sfeer te proeven. Daarna kan over een lidmaatschap besloten worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Theo van Elsen
info@lafv.nl (graag met je telefoonnummer erbij).


Oprichting LAFV, Leidsch Dagblad 15 dec 1922.