Over de LAFV

De LAFV is een actieve fotoclub met een brede blik en hart voor de stad. Opgericht in 1922, zijn we al bijna 100 jaar een ontmoetingsplaats voor gepassioneerde amateurfotografen. Momenteel hebben we ongeveer 80 leden, zowel rijp als groen.

Onze clubavonden zijn op maandagavond in Wijkgebouw Aktief, Berlagestraat 2 te Leiden.

Op een clubavond kun je je foto’s laten zien. Daarbij krijg je volop input van de andere leden. Oude rotten èn nieuwe leden laten hun visie horen, geven tips of stellen vragen. Daarnaast zijn er geregeld externe sprekers, ‘technische avonden’ en wedstrijden in verschillende kaders.

In de werkgroepen wordt er daadwerkelijk gefotografeerd. Ze gaan gezamenlijk op pad, houden fotoshoots, werken aan projecten en bespreken de gemaakte foto’s achteraf. Zo kun je veel van elkaar leren op gebied van voorbereiding, techniek, compositie en enscenering.

Oprichting LAFV, Leidsch Dagblad 15 dec 1922.

Momenteel kent de LAFV de volgende werkgroepen:

Naast de clubavonden en werkgroepen wordt er regelmatig een mentoraat georganiseerd (tegen extra betaling).
Zo kun je met de LAFV de techniek, creativiteit en inhoudelijke diepgang van je foto’s verder ontwikkelen. We gaan er wel vanuit dat je de basisvaardigheden beheerst. Er is in Leiden en omstreken – en natuurlijk online – volop cursusaanbod om deze op te frissen of bij te spijkeren.

De LAFV is aangesloten bij de Fotobond – Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie. Hiermee doen we mee aan wedstrijden in landelijk kader. Bij een lidmaatschap van de club word je zelf ook lid van de Bond en ontvang je hun blad In Beeld en kun je meedoen aan wedstrijden.

Lidmaatschap

De contributie is voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld op €70 per jaar (inclusief lidmaatschap van de Fotobond). IBAN: NL 41 INGB 0003 1350 98.

Kennis maken met de LAFV?

Als je serieuze belangstelling hebt, kun je vrijblijvend twee keer een clubavond bijwonen om de sfeer te proeven. Daarna kan over een lidmaatschap besloten worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Femmy de Bart
info@lafv.nl (graag met je telefoonnummer erbij).