Conceptuele Fotografie

In de kunstwereld komen we vaak de begrippen concept en conceptuele beelden tegen. Deze woorden voelen soms wat vaag aan en de betekenis ervan blijkt moeilijk te omschrijven.

Alles wat de interesse van een fotograaf wekt, kan de betekenis krijgen door middel van het concept, de combinatie van het verhaal en de manier/techniek waarop het op een foto gezet wordt. Het is een creatief proces dat vraagt om tijd en geduld.

We proberen te definiëren wat concept voor ieder van ons betekent en dit vervolgens in een beeld om te zetten.

Meestal maken we fotoseries waarmee we een verhaal proberen te vertellen of een bepaald gevoel/idee over te brengen. Iedereen heeft zijn eigen manier van denken en voelen, wat een goed materiaal oplevert om diversiteit van de benaderingen te ontwikkelen.

Ons doel is om elkaars creativiteit te stimuleren, de innovatieve ideeën uit te wisselen, ons fotowerk te bespreken en van elkaar te leren.

We ontmoeten elkaar regelmatig en besteden onze tijd aan verschillende activiteiten (fotowerk laten zien, ideeën en kennis uitwisselen, foto-uitjes en individuele presentaties organiseren).

Bij enige aarzeling moedigen we je aan, kom langs, we waarderen jouw nieuwsgierigheid als een kostbaar concept.

De wandeling (november 2023):

Presentatie van de werkgroep van 10 oktober 2022: