Symposium ‘Photography meets Science and the City’

Op 11 juni werd ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan en 2022 Leiden European city of Science het unieke symposium ‘Photography meets science and the city’ georganiseerd door de Leidsche Amateur Fotografen Vereniging samen met Universiteit van Leiden. Het was een daverend succes.

Lees hier een uitgebreid verslag met foto’s van Ben Tangena, organisator van het symposium.


Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar is het symposium ‘Photography meets Science and the City’, dat op 11 juni wordt gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, waar 350 gasten welkom zijn in diverse zalen.

Playground, Jos Jansen

Fotografie en wetenschap

Mede-organisatoren zijn de 100-jarige Fotobond en de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden (Masteropleiding Fotografie). Het symposium wordt gehouden in het kader van de European City of Science Leiden 2022, waarbij het gehele jaar aandacht wordt gegeven aan wetenschap, kennis, kunst en kunde voor een groot publiek. Met het symposium wordt een verbinding gelegd tussen kunst (in dit geval fotografie) en wetenschap voor een groot publiek. De universiteit wil met het symposium als academisch kenniscentrum voor fotografie naar buiten treden, met onder andere een bijzondere fotocollectie en een unieke fotografie-opleiding.

Twee lijnen

Op het symposium wordt de relatie tussen fotografie en wetenschap uitgewerkt. Dit gebeurt langs twee lijnen. In de eerste plaats komt fotografie als wetenschappelijke discipline voor het voetlicht, met bijdragen van Jos Jansen, documentair fotograaf van mens, wetenschap, technologie en natuur, van Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum met bijzondere aandacht voor de historie van de amateurfotografie in Nederland, en van Helen Westgeest, universitair hoofddocent moderne en hedendaagse kunst en fotografie in Leiden. Dit alles in het plenaire ochtendprogramma.

Jos Jansen Mattie Boom Helen Westgeest

De andere lijn behelst de toepassing van fotografie in de wetenschap, zoals microfotografie met bijdragen van Wim van Egmond (winnaar Nikon Small World) en Tiemen Cocquyt van het Rijksmuseum Boerhaave. De Werkgroep Leidse Sterrewacht verzorgt presentaties over astrofotografie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bijzondere fotografische uitingen, zoals stereofotografie, drone fotografie en geënsceneerde fotografie. Voorts kunnen deelnemers een workshop smartphone fotografie volgen, een lezing over straatfotografie bijwonen of hun werk door professionele Leidse fotografen laten beoordelen. Door een samenwerking met het International Photo Festival Leiden (IPFL, https://photofestivalleiden.com/ ) bieden we een podium aan jonge, talentvolle fotografen. Al deze lezingen en workshops vinden plaats in een parallelprogramma in de middag.

Het symposium staat onder voorzitterschap van de alom bekende fotografe en presentatrice Sacha de Boer. Een bijzondere inbreng wordt geleverd door Jan Dirk van der Burg, de huidige Fotograaf des Vaderlands, die actuele ontwikkelingen in een scherp en vermakelijk daglicht stelt.

Sacha de Boer Jan Dirk van der Burg

De Universiteit Leiden levert een speciale bijdrage door het exposeren van een selectie van historische camera’s en een rondleiding langs de fotocollectie van de Universiteits-bibliotheek. Tevens kunnen stands van leveranciers van fotocamera’s en fotoproducten, fotobewerkingssoftware, printbedrijven en uitgevers van fotoboeken worden bezocht

De dag wordt afgesloten met de presentatie “‘An Inconvenient Truth’ versus ‘A Hopeful Truth’, in woord en beeld” van Sacha de Boer.

Het programma is hieronder opgenomen.

Voor wie?

Op het symposium nodigen we wetenschappers, fotografiestudenten, fotoprofessionals, amateurfotografen en iedereen die geïnteresseerd is in fotografie uit. Dit zijn vaak gescheiden werelden die niet gewend zijn om elkaars ervaringen met andere doelgroepen te delen. Het unieke van dit symposium is dat deze werelden worden samengebracht. Zo kunnen foto-amateurs leren van de aanpak in wetenschapsfotografie, studenten kunnen leren van bijzondere fotografische uitingen, en wetenschappers kunnen leren van het belang en de inzet van amateurfotografen. Op deze manier wordt kennis en ervaring gedeeld, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Programma symposium ‘Photography meets Science and the City’

Ochtend (plenair)

presentator titel
dagvoorzitter Sacha de Boer Opening
Henriëtte van der Linden (voorzitter LAFV) Welkom
Cora Sens (voorzitter Fotobond) Welkom
Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden) Leiden: academisch kenniscentrum voor fotografie
Jos Jansen Tinder, nanodeeltjes en criminele netwerken: Over fotografie, wetenschap en de grenzen van de mens
Mattie Boom (Rijksmuseum) De opkomst van de amateurfotografie in Nederland
Helen Westgeest (Universiteit Leiden) Theorie van fotografie als onderzoeksperspectief van kunstenaars en beeldwetenschappers
Jan Dirk van der Burg Mooi zo

Middag (parallelprogramma)

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de onderdelen één- of tweemaal herhaald.

presentator titel
Wim van Egmond en Tiemen Cocquyt (Rijksmuseum Boerhaave) De ontdekking van de microscopische wereld
Dennis Boersma (Vereniging voor Stereofotografie) Stereofotografie door de tijd
Lex Scheers en Johan van Kuilenburg (Werkgroep Leidse Sterrewacht) Fotografie in de sterrenkunde en astrofotografie voor amateurfotografen
Andor Kranenburg Workshop smart phone fotografie
Dick Jeukens
Rien Leenderse
Genieten op hoog niveau (drone fotografie)
Tom Meerman Uitdagingen en oplossingen van de straatfotograaf
Jesper Boot en Roosje Verschoor (winnaar en genomineerde International Photo Festival Leiden) Power en Idee en beeld: de kip of het ei (geënsceneerde fotografie)
Maartje van den Heuvel (Universiteit Leiden) Rondleiding fotocollectie Universiteitsbibliotheek

Middag (plenaire afsluiting)

presentator titel
Sacha de Boer ‘An Inconvenient Truth’ versus ‘A Hopeful Truth’, in woord en beeld

Sprekers en workshopleiders en hun presentaties

Lees hier meer over de sprekers en workshopleiders en hun presentaties op het symposium.