Photowalk door de Leidse binnenstad groot succes

Zaterdagmiddag 20 augustus verzamelden zich ruim vijftig fotografen uit Leiden en omgeving bij Galerie Café Leidse Lente aan de Haagweg 4. Dit creatieve Leidse centrum was het startpunt van een photowalk door de Leidse binnenstad, die de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) organiseerde ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum. In zes groepjes, begeleid door een ervaren fotograaf van de LAFV, ging men op pad om bijzondere objecten vast te leggen. Dit evenement werd mede georganiseerd door Prokwadraat-Groepswijzer, een ervaren club in stadswandelingen.

Ben Tangena en Andor Kranenburg trappen de photowalk af

De datum van 20 augustus was niet toevallig gekozen, legde Ben Tangena in zijn openingswoord uit. Een dag eerder, 19 augustus is de Internationale Dag van de Fotografie, waarbij wereldwijd aandacht wordt besteed aan de fotografie. En deze datum vindt zijn oorsprong in de begindagen van de fotografie. In 1837 vond de Fransman Louis Daguerre een methode uit om een beeld door een lens vast te leggen op een glasplaat, en hij wordt gezien als een van de grondleggers van de fotografie. Daguerre had patent gekregen op zijn uitvinding, maar de Franse overheid vond dat fotografie voor iedereen beschikbaar moest zijn. Daarom kocht men precies op 19 augustus van het jaar 1839 het patent op en stelde daarmee de methode van Daguerre beschikbaar voor de hele wereld.

Straattheater bij de Pieterskerk

Naast de unieke foto-objecten van gevels, bruggen en parkjes had organisator Andor Kranenburg gezorgd voor enkele bijzondere fotografische uitdagingen langs de route. Zo kon men op de Rembrandtplaats de schilder zelf in actie zien met het palet. Op het binnenpleintje van de Burcht verzorgde de Slechte Band een optreden en bij de Pieterskerk voerden twee actrices straattheaterscènes op. Ook was het Kiekmonument in de route opgenomen, waar men een foto kon maken zoals de Leidse fotograaf David Kiek dat in de negentiende eeuw deed.

De Slechte Band bij de Burcht
‘Kiekfoto’bij het Kiekmonument

Na een wat aarzelende start kreeg iedereen snel de smaak te pakken. Zeker de deelnemers van buiten Leiden waren verbaasd wat voor moois er in de binnenstad allemaal te zien is. En iedereen maakte foto’s van de bijzondere objecten langs de route.

Foto’s selecteren en bewerken

Bij terugkeer in de Leidse Lente was er werk aan de winkel, want uit de vele foto’s moest iedereen die dat wilde een selectie van drie stuks maken en die eventueel nog wat bewerken. De circa 150 foto’s die dat opleverde werden beoordeeld door de jury, bestaande uit Cultuurmakelaar Guido Marchena en fotograaf Léonie van der Helm. Na ruim een uur foto’s inlezen, rangschikken en beoordelen kon Guido de winnaars bekend maken.

Wachten op de uitslag van de jury
Andor Kranenburg (links) laat juryleden Guido Marchena en Léonie van der Helm de foto’s zien

Winnares werd Marianne Leyfeldt met een bijzonder uitzicht vanaf de Burcht. De tweede prijs ging naar Annelize van der Helm met een foto van de Slechte Band, en derde werd Liesbeth Klaver met een portret van de vrouw van Rembrandt. En wie niet in de prijzen viel kreeg een leuk aandenken.

1ste prijs: Marianne Leyfeldt, Gezicht vanaf de Burcht
2de prijs: Annelize van der Helm, De Slechte Band
3de prijs, Liesbeth Klaver, Rembrandt en zijn vrouw

De deelnemers waren unaniem enthousiast over dit initiatief. ‘Dit moeten jullie vaker doen’ was een veel gehoorde opmerking. En dat heeft de organisatie goed in zijn oren geknoopt!

Fotografie: Henk-Jan Hoogenberk