Expositie ‘Een dag uit het leven van een 100-jarige’

In navolging van ons 90 jarig jubileum, waar we een  60-tal 90-jarige Leidenaren portretteerden en exposeerden lag het zeer  voor de hand om ons tijdens het  100 jarig jubileum te richten op 100-jarige mensen.  Zoals verwacht mocht worden was het niet mogelijk om een dergelijk groot aantal 100-jarige te vinden zo als bij ons 90 jarig jubileum. Derhalve hebben we onze grenzen verlegd naar de regio waarbij we ook mensen die de 100 jaar reeds gepasseerd zijn hebben betrokken.  Dankzij de medewerking van enkele gemeentebesturen,  privé contacten  en lokale nieuwsmedia zijn we er uiteindelijk in geslaagd een 14-tal mensen te vinden die aan de gestelde criteria voldeden en wilden  respectievelijk konden meewerken.  Deze mensen zijn vervolgens door een 11-tal fotografen in hun woonomgeving respectievelijk omstandigheden geportretteerd. Elke fotograaf heeft  de resultaten een serie van 3  zwart-wit foto’s geselecteerd die geëxposeerd worden.

Bekijk hier de foto’s van de opening van de expositie op 11 november 2022.


De expositie en opening werd mede mogelijk gemaakt door:
De gemeente Leiden, de stichting Carolusgulden, Fonds 1818 en de Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Geef een antwoord