Creatief

De Werkgroep Creatief is opgericht in de zomer van 2017. De uitgangspunten en werkwijze zijn voorlopig als volgt gedefinieerd:

  • Gemeenschappelijke fotosessies waarin wordt geëxperimenteerd met beeld en techniek, buiten de comfortzone, en fotografen elkaar helpen.
  • Gezelligheid en persoonlijke leerontwikkeling staan centraal.
  • Jaarthema per individuele fotograaf met het oog op ontwikkeling in beeld en/of techniek.
  • Bespreken ontwikkeling in beeld en techniek met behulp van intervisietechnieken (fotograaf stelt anderen vragen, anderen geven geen oordelen).
  • Leden organiseren zelf ieder één gezamenlijke activiteit voor de werkgroep.