Fototentoonstellingen in de Kooi

In 2013 en 2014 is een groep fotografen van de werkgroep “Documentaire fotografie met een fotoproject  bezig geweest. Het resulteerde in een fotoboekje over de Kooi en een grote expositie in de entreehal van Het Gebouw. Vanaf die tijd zijn de fotoseries in de twee wijkgebouwen te zien. Sinds kort is er ook een lokaal van de Leidse Hoge School bij betrokken die in de wijk projecten doet ( ‘Leren in de Stad’).

Verhuizing naar Het Gebouw (Jannie de Groot)

Het plan is de series foto’s die beschikbaar zijn in de komende tijd aan te vullen met vernieuwde en nieuwe series. Tien Documentairefotografen hebben zich hiervoor aangemeld en er zijn al fotografen in de wijk actief. 

Op dit moment zijn de volgende fotoseries te zien in De Kooi:

  • Het Gebouw-Arubapad 2: de serie “Verhuisdag van de scholen naar Het Gebouw” en de serie “School de Singel” (tot eind juni  2024).
  • Buurthuis-Driftstraat: de serie “Koningsdag” (tot eind juni 2024).
  • Leidse Hogeschool, “lokaal Leren in de stad”: de serie “Vier mei dodenherdenking in de Kooi” (tot eind juni 2024).
Dodenherdenking bij de Naald (Eelke de Boer)

Elke paar maanden wordt er een nieuwe serie opgehangen. Op deze pagina kan je zien welke tentoonstellingen er te zien zijn.

Koningsdag (Ton van der Valk)
School de Singel (Kira Janssen)