Clubseizoen afgesloten met foto-estafette

Het clubseizoen 2022/2023 is afgesloten met de foto-estafette. Bij de foto-estafette worden alle deelnemers in groepen ingedeeld. De eerste persoon in elke groep krijgt een startfoto. Deze is voor elke groep hetzelfde. Op basis van deze foto maakt hij of zij dan een nieuwe foto waarbij dan een of meer elementen uit de ontvangen foto worden overgenomen zijn. Dat kan het onderwerp zijn, de kleuren, de compositie, enzovoort. De foto wordt dan doorgegeven aan de tweede persoon in de groep die vervolgens op zijn/haar beurt weer een foto maakt. Op deze manier krijg je per groep een hele serie foto’s. Het is heel erg leuk om te zien hoeveel de laatste foto anders is dan de startfoto. En ook heel bijzonder om te zien hoe de eindfoto’s van de diverse groepen totaal anders zijn. Het resultaat van de estafette wordt altijd op de afsluitende clubavond getoond. De foto’s kan je hier bekijken.

Links de startfoto en rechts de daarop volgende foto uit groep 3.