LAFV Zoom-in avonden tijdens Coronatijd

Na een clubavondloze anderhalve maand als gevolg van de Corona-lockdown, is de LAFV per mei overgegaan op online clubavonden onder de titel LAFV Zoom-in. Dit blijkt een goede zet, want deze avonden kunnen rekenen op een opkomst van zo’n 40 leden of meer, en de ingezonden foto’s worden als vanouds besproken.
Het clubgevoel komt weer boven, alleen de bar(praat) ontbreekt.

Het Bestuur had Boudewijn Swanenburg, die op reguliere clubavonden meestal de beamer bedient, gevraagd om de eerste paar online clubavonden  op touw te zetten en te modereren. Zoals de naam Zoom-in al zegt, maken we gebruik van de videoconferencing tool Zoom. De naam is overigens door Boudewijn zelf bedacht. Nauwgezet als hij is, zocht hij eerst alles uit en organiseerde enkele proefsessies, om leden de gelegenheid te geven de techniek vast uit te proberen, zodat de echte avond vlekkeloos kon verlopen. 

Aldus geschiedde. Op de eerste avond waren 43 leden ‘aanwezig’ en werden 31 foto’s van 11 fotografen besproken. Diverse fotografen hebben tijdens de lockdown fotoprojecten uitgevoerd die te maken hadden met het bijzondere karakter van deze periode. Zo heeft Jannie de Groot het interieur van haar zolder vastgelegd, met als achterliggende laag het uitzicht vanaf diezelfde zolder op de Leidse binnenstad. Marcel Schikhof is er juist op uit gegaan om de stilte op Begraafplaats Groenesteeg vast te leggen.

Voorlopig zal die tendens blijven, er kan immers niet worden gereisd. Wel wordt de actieradius in Nederland langzamerhand wat groter. Hannelore Maier maakte een serie van het lege strand, die uitgebreid werd besproken. Hetzelfde geldt voor de grafisch bewerkte watervogels van Roberto Donadio.

Inmiddels is besloten het seizoen op deze manier vol te maken. Fysieke clubavonden kunnen nog niet worden gehouden en zijn onder de voorwaarden van de ‘anderhalvemeter-maatschappij’ ook eigenlijk geen doen.
Hopelijk kunnen we elkaar in september weer in levenden lijve treffen, wellicht aangevuld met online activiteiten. Zo ontstaat er een ‘nieuw normaal’ voor de LAFV …