Fotografische documentatie van de Kooi

Ton van der Valk - De Oude Kooi
© Ton van der Valk – De Oude Kooi

Begin dit jaar heeft de Werkgroep Documentaire Fotografie het plan opgevat om de Leidse wijk De Kooi fotografisch in kaart te brengen. Na 2 projecten (Ambachten in 2011 en 1922 en NU in 2012) had de werkgroep wel weer ruimte voor een nieuwe klus. Naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad over de Kooi ontstond het idee om iets met deze wijk te doen.

De Kooi, in de jaren ’20 gebouwd als tuinstad voor de beter betaalde arbeiders, is vandaag de dag een beruchte volkswijk met verouderde woningen en een kansarme bevolking. Na een weinig respectvolle sanering in de jaren ’70 en ’80, is er momenteel een grootscheepse renovatie gaande, waarbij men het oorspronkelijk karakter van de wijk wil terugbrengen. Dit was niet vanzelfsprekend; ook dit keer waren er aanvankelijk ingrijpende sloopplannen, maar deze zijn na protest van geëngageerde Leidenaars grotendeels afgewenteld. Ook de bewoners zijn bijzonder gehecht aan hun wijk. De saamhorigheid is groot en er is een actief buurtleven.

Toen het aanvankelijke idee daar was, heeft een aantal leden van de Werkgroep gebrainstormd over de concrete aanpak, het project voorbereid en de eerste contacten gelegd. De officiële start was in maart 2013 en het loopt door tot in 2014. In totaal doen er 15 fotografen aan mee. Door de veelzijdigheid van de wijk kunnen de verschillende fotografen hun eigen interesses volgen, zoals de bijzondere architectuur, het wonen en leven, de bedrijven, en natuurlijk alle veranderingen in de wijk.

De werkgroep heeft de beschikking over een expositiewand voor 10 lijsten in Het Gebouw, een multifunctioneel nieuwbouwcomplex. De series wisselen regelmatig en worden in onderling overleg samengesteld. Zo zijn er series van de opening van Het Gebouw en het Buurtmuseum, de Souk en een basisschool in haar nieuwe onderkomen. De bedoeling is ook nog een grotere tentoonstelling in te richten. Daarnaast verschijnen er regelmatig foto’s op de website van de buurtvereniging.